Uw Boekhouding

Voor inlichtingen over de oprichting van uw eenmanszaak/vennootschap, uw boekhouding of fiscale aangelegenheden kan u altijd bij ons terecht. Als u toch zelf even iets wil opzoeken, kijk dan zeker eens www.pouseele.be. Deze volledige en uitgebreide website bevat heel wat praktische informatie.

 

UW BOEKHOUDING
 

De uitleg die hier volgt, is in de eerste plaats van toepassing op vennootschappen maar omvat heel wat tips die ook van toepassing zijn op de eenmanszaken.

Vennootschappen waarvoor de BTW-aangifte per kwartaal dient ingediend te worden, vragen wij om ons maandelijks hun volledige boekhouding te bezorgen (tenzij anders afgesproken) en dit telkens vóór de 10de van de volgende maand.

 

VOLLEDIGE BOEKHOUDING:

A.uw verkoopfacturen (en creditnota’s)

 

Deze dienen logisch genummerd te worden en een doorlopende chronologische reeks te vormen zonder leemtes. Let op vorm vereisten (cf. Documenten).

 

B.uw aankoopfacturen (en creditnota’s)

 

Deze dienen origineel (geen kopies) en volledig (incl. bijlagen) te zijn. Sorteer de facturen liefst per leverancier. In de praktijk hebben wij gemerkt dat er voor aankopen via het internet vaak geen facturen (kunnen) worden afgeleverd.

 

Neem in dergelijk geval een “print screen” van de bestelling die u doet. U kan enkel BTW recupereren als u een aankoopfactuur hebt en als deze juist is opgesteld. Controleer altijd of de naam, het adres en de BTW-nummer van uw vennootschap juist zijn. Wanneer uw BTW-nummer nog niet geactiveerd is en u aankopen doet, laat dan op de factuur vermelden “BTW-nummer in aanvraag”. Vermeld op uw facturen hoe en wanneer deze betaald zijn (vb. “naam bankinstelling- op 06/01/2007”).

 

Wanneer het onduidelijk zou kunnen zijn of een bepaalde aankoop een “kost” is voor uw vennootschap of een “aankoop van handelsgoederen” is, vermeld dit dat op de factuur. Deze opmerking geldt ook wanneer u relatiegeschenken e.d. koopt. Op www.pouseele.be (onder Personen- en Vennootschapsbelasting) kan u de aftrekbaarheid van kosten en BTW nakijken voor autokosten, restaurantkosten / onthaal- en receptiekosten / epresentatie, relatiegeschenken, boeten, ...

 

C. uw financiële documenten

 

1. Rekeninguittreksels

 

Maak afspraken met uw bank over vorm en periodiciteit van uw uittreksels. Bezorg ons originele en volledige (incl. bijlagen, details) uittreksels (afdruk van een rekeningoverzicht via PC-banking is soms handig, maar uiteindelijk hebben we de originele afschriften nodig). Gebruik de rekening van uw vennootschap niet voor privé zaken. Bezorg ons een kopie van alle overeenkomsten voor uitgaven zoals huur, leasing, kredieten, verzekeringen ... Schrijf eventueel op uw uittreksels opmerkingen ter verduidelijking van bepaalde verrichtingen (u stort privé bv. tijdelijk een som op uw rekening om een bepaalde transactie te kunnen doen...).

 

2. Dagontvangsten / Kas / Onkostennota’s

 

Wanneer u werkt met een dagontvangstenboek (dat u dagelijks dient bij te houden), maak dan per dag een overzicht van uw ontvangsten per toegepast BTW-percentage en laat ook per dag zien wat u daarvan ontvangen hebt via uw bank (bankcontact, ...).

 

Hou de kasregisters bij. Een kas kan NOOIT negatief zijn. Hou van ALLE uitgaven stavingsdocumenten bij en vergeet niet dat u enkel BTW kan recupereren op aankoopfacturen (m.a.w. op kasbonnetjes, ... kan dit niet). Vraag dus, indien mogelijk, altijd een factuur (tip: voor brandstof kan u uw bankkaart laten activeren als tankkaart waardoor u maandelijks via banksys een factuur ontvangt). Wanneer u werkt met een kas of onkostennota’s (cf. downloads), druk dan maandelijks een overzicht af en “niet” alle stavingsdocumenten hieraan vast (doe dit ook wanneer u uittreksels ontvangt van uw VISA, Masterkaart, ...).

 Bereken route

Ons kantoor ligt juist tegenover de uitrit van de parking het ziekenhuis KLINA (bezoekers KLINA kunnen hier 30 min gratis parkeren).